top of page

Bliv elev

Indskrivning til 0. klasse

Optagelse sker til 0. kl., som begynder deres førskole 1.maj.

Optagelse på skolens venteliste kan ske fra det tidspunkt barnet er født.

Gebyret for at blive optaget på skolens venteliste er kr. 500.

Hvis du har spørgsmål ang. venteliste eller optagelse, kan du henvende dig til skolens sekretær.

Elin Riis-Sloan
Tlf. 32 55 47 11
mail: ers@filipskolen-kbh.dk.

 

Skoleskift

Hvert år optager skolen elever i klasser, hvor der er ledige pladser, og hvor vi vurderer, at eleven passer ind socialt og fagligt. I forbindelse med optag har vi en screeningsproces hvor barnet bl.a. laver nogle opgaver sammen med en af klassens lærere. Dette foregår den sidste torsdag i måneden. Prøveperioden på 14. dage starter på det efterfølgende aftalte tidspunkt. 

 

Venteliste

Man bliver optaget på skolen via skolens venteliste. Dette koster 500,- DKK. Hvis du har spørgsmål ang. venteliste eller optagelse, kan du henvende dig til skolens sekretær. 

Vær opmærksom på, at du i forbindelse med indskrivning via nem-id accepterer, at skolen opbevarer dit og dit barns CPR-nummer i ventelistesystemet. Optagelse på ventelisten kan kun foretages af en voksen på barnets folkeregisteradresse.

Elin Riis-Sloan 

Tlf. 32 55 47 11

Mail: ers@filipskolen-kbh.dk

DSC_0297.jpg

Skolepenge

0. - 3. kl.
1. barn: 1.900,- DKK 

2. barn: 1.750,- DKK 

Efterflg. børn: 1.300,- DKK
 

4. 9. kl.
1. barn: 2.000,- DKK

2. barn: 1.850,- DKK 

Efterflg. børn: 1.400,- DKK  

Der opnåes 150,- DKK i rabat for 2. barn og 600,- DKK i rabat for 3. barn. 

I september opkræver vi herudover 250,- DKK pr. elev til klassekassen. 

Betalingerne skal tilmeldes til Betalingsservice.

På forhånd, tak. 

Skolepenge og SFO-betaling, skal betales månedsvis forud. 

Bliver dit barn udmeldt i løbet af skoleåret, opkræver vi skolepenge for måneden barnet bliver udmeldt i + en måneds ekstra skolepenge.

Før SFO (majbørn) 2.850,- DKK (i 2 måneder)

SFO-betaling

Fuldtidsplads 1. barn: 1.200,- DKK 

Fuldtidsplads 2. barn: 1.100,- DKK 

Deltidsplads: 950,- DKK (afhentes kl. 15.00) 

Klubbørn (3. kl.): 600,- DKK (i 2 mdr.) 

Klubbørn (4. kl.): 600,- DKK (i 11 mdr.) 

Friplads

I forbindelse med ansøgning om friplads skal vi bruge følgende tre oplysninger:

Ansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2023-2024

 

Bemærk, at forældre med fælles forældremyndighed skal udfylde hver sin rubrik med cpr. nr. og navn, hvis man bor sammen og/eller er gift med hinanden. Hvis man ikke bor sammen, da er det den forælder, hos hvem barnet har sin folkeregisteradresse, der skal skrive under.

 

For at komme i betragtning må husstandes indtægts­grundlag højst være kr. 367.558 for en familie med 1 barn, kr. 382.482 hvis man har 2 børn under 18 år, kr. 397.412 hvis man har 3 børn under 18 år og så fremdeles.

 

De familier, som har brug for nedsættelse af skolepenge i det kommende skoleår, bedes desuden vedlægge et personligt brev, hvor det fremgår:

  1. Hvad den aktuelle økonomiske situation er for den samlede husstand

  2. Hvilke særlige hensyn og begrundelser, der er for ansøgningen

  3. Hvad man kan klare sig med at få i nedsættelse.

 

Bemærk: Kopi af sidste lønseddel/lønsedler og kopi af årsopgørelsen 2022 skal vedlægges.

 

Ud fra ovenstående vurderer vi i hvor høj grad de fremsendte ansøgninger kan tilgodeses. 

 

Til dem, som allerede nu modtager fripladstilskud, skal vi gøre opmærksom, at man igen skal sende en ansøgning, da der kun kan søges for et skoleår ad gangen.

 

Det personlige brev, kopi af lønseddel/lønsedler, kopi af årsopgørelse og ansøgningsskemaet skal være skolen i hænde senest 1. juni 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0565.jpg
bottom of page