top of page
gideon-karanja-sDUBji5usls-unsplash.jpg

Velkommen til Filipskolens Klub!

Vi på Filipskolen er begejstrede for at kunne præsentere vores nye klub, der vil fungere som en integreret del af vores skoles tilbud. Vi værdsætter jeres input som forældre og ønsker at skabe en kluboplevelse, der imødekommer både jeres og jeres børns behov og interesser.

Vores Vision og Værdier

Filipskolens klub er baseret på værdierne om børnedemokrati, friluftsliv, sundhed og bevægelse. Vi ønsker at give børnene en stemme og mulighed for at deltage aktivt i planlægningen af deres kluboplevelse gennem ugentlige børnemøder. Her kan de udtrykke deres ønsker og ideer til aktiviteter og få en følelse af medejerskab over deres fritidstilbud.

Aktiviteter og Program

I klubben vil børnene få mulighed for at udforske naturen gennem forskellige friluftsaktiviteter såsom madlavning på trangia, dyrkning af krydderurter og kartofler, samt bygge og overnatte i deres egen lejr. Vi vil også tilbyde sjove og aktive legemuligheder såsom skovstratego, bue og pil, og kreative aktiviteter på krea-dage.

Sundhed og Bevægelse

Vi vægter sundhed højt i klubben og følger skolens politik vedrørende sunde spisevaner. Derfor vil vi tilbyde sunde snacks og drikkevarer og opfordre til aktiv bevægelse i vores fysiske rammer, hvor telefoner og iPads er udelukket.

Praktiske Rammer og Åbningstider

Klubben vil være åben for nuværende 3. klasse elever fra kl. 13.40 til 16.00, hvorefter børnene kan være i SFO'en. I ferierne vil klubben og SFO'en have fælles åbningstider og aktiviteter.

Fastlagte Aktiviteter og Regler

Vi vil på det ugentlige børnemøde planlægge aktiviteter, men der vil også være planlagt faste aktiviteter i løbet af ugen såsom ture og kreative dage for at sikre en varieret og spændende kluboplevelse. Der vil også være fastlagte regler og sikkerhedskrav, især ved aktiviteter ved vandet, hvor børnene vil deltage i kurser og sikkerhedstræning.

Krav til Beklædning

Vi opfordrer til, at børnene klæder sig passende på til udendørsaktiviteter og vejret, så de kan nyde alle vores friluftsaktiviteter uden begrænsninger.
Vi ser frem til at skabe en sjov, lærerig og engagerende kluboplevelse for jeres børn og glæder os til at samarbejde med jer for at sikre en positiv udvikling og trivsel for alle vores klubmedlemmer.

bottom of page