top of page
Billede af Bruno van der Kraan

Kristen skole

Vi tror på, at Gud har skabt mennesket værdifuldt

Personalet

  • Vi taler om tro og Gud i hverdagen

  • Vi kigger efter det bedste i mennesker

  • Vi tror på at alle gerne vil lykkes

  • Vi holder samlinger med bøn og sang

  • Vi starter personalemøder med bøn

Eleverne

  • Jeg er mod mine venner som jeg ønsker de er mod mig

  • Vi respekterer de kristne traditioner på skolen

  • Vi respekterer forskellighed i tro og overbevisning

Forældrene

  • Respekterer den kristne tro og dens udtryk i skolens hverdag.

bottom of page