top of page
Værdiindeling.png

KRISTEN SKOLE

Vi tror på, at Gud har skabt mennesket værdifuldt

Forældre

Respektere den kristne tro og dens udtryk i skolens hverdag 

Personalet 

Vi taler om Gud i hverdagen 

Vi kigger efter det bedste i menensker 

Vi tror på at alle gerne vil lykkes 

Vi holder samlinger med bøn og sang 

Vi starter personalemøder med bøn 

Eleverne

Jeg er mod mine venner som jeg ønsker at de er mod mig

Vi respektere de kristne traditioner på skolen 

Vi respekterer forskellighed i tro og overbevisning 

bottom of page