top of page
Billede af Ryoji Iwata

Dannelse

Alle har en plads og en stemme i fællesskabet

Personalet

  • Vi skaber et trygt læringsrum, hvor det er okay at fejle.

  • Vi er nysgerrige og anerkendende overfor andres holdninger

Eleverne

  • Vi tør sige, hvad vi mener.

  • Vi respekterer andres holdninger.

  • Vi ser værdien i fællesskabets styrker og svagheder

Forældrene

  • Vi ser vores barn som en del af et større fællesskab

  • Vi hjælper vores børn til selvstændighed og ansvarlighed i fællesskabet

bottom of page