top of page
Værdiindeling.png

DANNELSE

Alle har plads og en stemme i fællesskabet

Forældre

Vi ser vores barn som en del af et større fællesskab

Vi hjælper vores børn til selvstændighed og ansvarlighed i fællesskabet 

Personalet 

Vi skaber et trygt læringsrum, hvor det er okay at fejle 

Vi er nysgerrige og anerkendende overfor andres holdninger

Eleverne

Vi tør sige, hvad vi mener 

Vi respekterer andres holdninger 

Vi ser værdien i fællesskabets styrker  og svagheder

bottom of page