top of page
Værdiindeling.png

LÆRING

Vi lærer og udvikler os

Forældre

Vi taler fagligheden op

Vi hjælper vores børn til at være læringsparate 

Vi samarbejder om barnets faglige udvikling

Personalet 

Vi rammersætter læringsmiljøet 

Vi varierer undervisningen 

Vi undervisningsdifferentierer 

Vi laver ugeplaner 

Vi opsøger ny viden 

Eleverne

Vi deltager aktivt 

Vi er læringsparate 

Fejl er noget, vi lærer af

bottom of page