top of page
Billede af Patrick Tomasso

Læring

Vi lærer og udvikler os

Personalet

 • Vi rammesætter læringsmiljøet

 • Vi varierer undervisningen

 • Vi undervisningsdifferentierer

 • Vi laver ugeplaner

 • Vi opsøger ny viden

Forældrene

 • Vi taler fagligheden op

 • Vi hjælper vores børn til at være læringsparate

 • Vi samarbejder om barnets faglige udvikling

Eleverne

 • Vi deltager aktivt

 • Vi er læringsparate

 • Fejl er noget, vi lærer af.

bottom of page