top of page
Børn Blowing Bubbles

Trivsel

Vi ser, hører og tror på hinanden

Personalet

 • Vi arbejder med konflikter

 • Vi anerkender hinanden i forpligtende fællesskaber.

 • Vi har en ugentlig trivselstime

 • Styrker fællesskabet på tværs af klasser

Forældrene

Eleverne

 • Udtrykker følelser og oplevelser med hinanden og de voksne

 • Vi viser omsorg for hinanden

 • Vi siger undskyld

 • Vi sætter grænser og er overbærende

 • Taler godt om andre elever og forældre

 • Bakke op om skolens voksne

 • Anerkender at skolen arbejder med alle børns trivsel

bottom of page