top of page
Værdiindeling.png

TRIVSEL

Vi ser, hører og tror på hinanden

Forældre

Taler godt om andre elever og forældre 

Bakker op om skolens voksne 

Ankerkender at skolen arbejder med alle børns trivsel 

Personalet 

Vi arbejder med konflikter 

Vi anerkender hinanden i forpligtende fællesskaber

Vi har ugentlige trivselstime 

Styrker fællesskaber på tværs af klasser 

Eleverne

Udtrykker følelser og oplevelser med hinanden og de voksne 

Vi viser omsorg for hinanden 

Vi siger undskyld 

Vi sætter grænser og er overbærende 

bottom of page